V SINJO BREZKONČNOST

(Edvard Rusjan - 1910)

Kako smo zatapljali v sanje se zlate,
v sanje vzorov in svetlih idej!
Vsi zrli v poljane smo v soncu bogate,
v sinjo brezkončnost in dalje brez mej.

Pa kanila v dušo je kaplja spoznanja,
ugasnil sijaj je vseh tistih dobrot.
In duša nam z grenko resnico oznanja:
za vzori navadno sledi bankrot!

-o-o-o-o-o-o-

NEL BLU INFINITO

Con gioia c'immergevamo in sogni dorati,
sogni di idoli e di pensieri venerati!
Contemplavamo prati fecondi e soleggiati,
cieli infiniti, orizzonti sterminati.

Poi mi son reso ben presto cosciente,
si spense la luce di tante bontà
l'anima ci annuncia l'amara verità:
dagli altari si scende qual corpo cadente.