August 2014 - Delo v teku za obnovo spomenika letnik 1960 Obnovljen spomenik - 30.8.2014

 
 

Spomenik Lenassija obnovljena. Nova vrt bo sledila
 
 

STOLETNIK 

Poklon Nove Gorice legendarnemu letalcu Edvardu Rusjanu
(17 April 2009) 

EDA Center


Dne 4. novembre 2005 so v Novi Gorici otvorili razstavo maket in projektov za novo stavbo, ki bo nosila ime Eda center. Na natečaju, ki ga je razpisal investitor, podjetje Energoinvest,  je sodelovalo lepo število arhitektov in projektantov. Nova stolpnica bo stala zraven že obstoječega spomenika Edvardu Rusjanu v Novi Gorici. Palača bo nared leta 2009.

Maketa projekta, ki je zasedel prvo mesto 
 
 
Rusjanov spomenik v Novi Gorici, delo ljubljanskega kiparja Lenassija (Nova Gorica 1960)

 
 
Rusjanov spomenik (Nova Gorica 2001)

 
Ta spomenik, katerega je izdelal ljubljanski umetnik Lenassi, je bil svečano odkrit leta 1960. Plošča pri spomeniku pa je bila zamenjana leta 1999, po ustanovitvi nove slovenske države.

 
 
Nova plošča pri Rusjanovem spomeniku v Novi Gorici