Edvard in kolesarstvo


Edvard s trakom zmagovalca
...ter na kolesu

 
 
Kolesarski klub "Gorica". Edvard sedi v prvi vrsti, +AQ0-etrti z leve. V +AQ0-etrti vrsti, prav tako +AQ0-etrti z leve, pa je Edvardov o+AQ0-e Franc, tudi on +AQ0-lan istega +AWE-portnega dru+AWE-tva

 
Edvard drugi od leve v prvi vrsti

 
 
Znak Kolegarskega dru+AWE-tva "Gorica"