Vseh osem otrok Franca Rusjana


Edvard (Eda)
Josip (Pepi)
Luigia (Gigia)
Maria
Giovanna (Nucci)
Carlo
Anna (Anita) in Antonio

 
Tri sestre Rusjan

 
 
 Adolf Breyer, Maria, Giovanna (Nuci), Carlo, Grazia, Antonio, Franc

Sodarska delavnica Franca Rusjana


Franc Rusjan stoji na pragu svoje sodarske delavnice v Gorici,
ulica Cappella 8

 
Po koncu prve svetovne vojne se je Franc Rusjan vrnil iz Ljubljane, kamor se je bil zatekel z dru+AX4-ino. Njegov dom v Gorici pa se je nahajal v tak+AWE-nem stanju ....

... ter reklamni oglasi


Franc Rusjan je zapustil Trst in se preselil v Gorico v ulico Vetturini, 9 (po slovensko: Ko+AQ0-ija+AWE-ka ulica). Danes se ulica imenuje Ul. Favetti. V reklamne namene je v Koledar za leto 1897 dal natisniti  oglas, v katerem preberemo:
FRANC RUSJAN, sodar, V ulici Vetturini +AWE-t. 9 (kjer je +ALs-Gori+AWE-ka ljudska posojilnica+AKs-) priporo+AQ0-a svojo delavnico za izdelovanje raznovrstnih sodov.  Sprejemlje naro+AQ0-ila za popravljanja, katera izvr+AWE-uje na splo+AWE-no zadovoljnost

 
 
Pano iz leta 1909 v formatu 100 x 80 cm na katerem je "Vozni red +AX4-eleznic, parnikov in po+AWE-tnih zvez, veljaven od 1. novembra 1909" , krog in krog pa reklamni oglasi raznih gori+AWE-kih gospodarstvenikov. Oglas Franca Rusjana, ozna+AQ0-en s pu+AWEBDQ-ico, se nahaja spodaj levo

 
Pove+AQ0-ana posnetka reklamnega oglasa Franca Rusjana. Na drugem lahko +AX4-e razberemo besedilo...