Nekaj odstavkov iz publikacije (str. 36)
Gorica 
 
 

Odstavek iz publikacjie (foto 3) 
 
 

Nekaj odlomkov iz publikacije (pag. 42) 
 
 


 
 
 

Čudovita knjiga je namenjena industriji in jo je uredil fotograf in umetnik Luigi Vitale.
Strani 26 - 31 so posvečene pionirjema letalstva, bratoma Rusjan. 
 
 
 


 

Knjiga je izsla ob stoletnici letalskih poskusov
bratov Rusjan (1909-1911) - Gorica 2011 
 
 
 

Revija o numizmatiki (na str. 9 je objavljen članek: Evropa in pionirji letalstva 
 
 
 
 
 

Allgemeine Automobil-Zeitung
(Revijo so tiskali na Dunaju. Izvod je z dne 15. januarja 1911)

Prinaša članek o Edvardu Rusjanu 
 
 
 

Knjiga slovenskega letalskega izumitelja Zlatko Bisaila. Natisnjena v Ljubljani leta 1958 Dan – Mesečnik, ki je izhajal v Trstu leta 1979. Članek o Rusjanu je na strani 28 Knjiga slovenskega zgodovinarja Sandija Sitarja iz leta 1985.

 
Krila - Mesečnik iz Ljubljane leta 1999. V notranjosti se nahaja prispevek na 16 straneh Aerofan - Revija o letalstvu iz leta 2003. Dober prispevek na strani 148 Rassegna tecnica - Tehnična revija, ki je izhajala v Vidmu leta 2004. Dokaj obširen prispevek Roberta Daniela Pinzina je na strani 36

 
Club Pan - Italijanska letalska revija iz leta 2006. Na strani 17 se nahaja članek Fulvia Chianeseja Krila - Slovenska revija o letalstvu iz leta 2006. V reviji se na strani 18 nahajata dva članka Srečka Gombača

 

*

*               *


The brothers Edoardo and Giuseppe Rusjan from Gorizia the Beginning of Slovenian Motor flying     Enter here